Παρακάτω θα δείτε κάποιες φωτογραφίες από πρόσφατες παραδόσεις επίπλων σε πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν.